25 Eylül 2010 Cumartesi

BENLİ SULTAN KÜLLİYESİ

Benli Sultan Külliyesi
Cami, türbe ve misafirhaneden müteşekkil olan külliye, Ilgaz Dağı’ nın kuzey eteğinde, Kastamonu’ ya 30 km mesafede, Ahlat Köyünde bulunmaktadır. Kayıtlardan medrese ve kütüphanesinin de bulunduğu bilinmekte ise de, bu eserler günümüze ulaşamamıştır.

1500 yılları civarında inşa edilen külliyenin misafirhane bölümü 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim Han döneminde ve onun emriyle inşa edilmiştir.

Külliyeye adını veren Benli Sultan’ ın asıl adı Mehmet Muhittin Efendi’ dir. Nakşibendi Şeyhidir.  Benli Sultan olarak bilinmesi, yanağındaki büyükçe ben’ den kaynaklanmaktadır.
Hz. Pir Şeyh Şaban – ı Veli’ nin yakın dostu olan Benli Sultan’ ın doğum tarihi bilinmemekle birlikte, 1563 yılları civarında vefat ettiği belgelerden anlaşılmaktadır.